Nyereményjáték – szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a EverDermLaser Center Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett bármelyik weboldalon vagy eseményen megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékok a közzétevő weboldalak alatt közvetlenül, vagy egy linkre kattintva aloldalként érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint
az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.
Adott esetben a nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
FONTOS SZABÁLY:
A Játékos csak a megfejtésének/pályázatának elküldésével automatikusan elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot, a Játék leírást és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át.

6. Sorsolás

A játék leírásában foglaltaknak eleget tevő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt egy applikáció segítségével (AppSorteos), melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben, hivatalosan a sorsolást követően, legkésőbb 10 napon belül értesítjük. A nyertes az értesítést követő 30 napon belül köteles felvenni a játék szervezőjével a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailen. Ennek elmaradása esetén a nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja, és/vagy a Szervező egyoldalú döntése alapján új sorsolást tűzhet ki és új nyertest sorsolhat ki.
Amennyiben a játék egyedi szabályzata pótnyertes sorsolását is lehetővé teszi, a pótnyertes az ajándék átvételére abban az esetben jogosult, amennyiben az elsődleges nyertes az ajándék átvételére a nyertesek értesítését követően 30 napon belül sort nem kerít, vagy az ajándékra igényt nem tart és azt írásban is jelzi a Szervező felé.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek, amennyiben a nyeremények kiszállítására adott Játék szabályzata kitér.
A kézbesítés átfutási ideje, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.
Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező a termékeivel/ szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Szervező a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, lakcímének és email címének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.
A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
További adatkezeléssel kapcsolatos információk: Adatvédelmi szabályzat

10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Partnernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése, vagy az átvételkor készített dokumentáció esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és közösségi oldalain a sorsolástól számított legalább 6 hónapig nyilvánosságra hozza. Ezt követően a Játékos kérheti az előbb említett felületekről nevének törlését.
A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.